Social inequalities in health in Estonia

Abstract

Description

Keywords

ebavõrdsus, tervislik seisund, sotsiaalne kihistumine, haigestumus, suremus, tervisekäitumine, riskikäitumine, tervishoid, arstiabi, tervisepoliitika, tervishoiustatistika, eestlased, venelased, elukoht, tulud

Citation