ICT implementation in Estonian construction industry and industry related business opportunities for ICT start-ups

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

The current research identifies the hindrance posed by the construction industry to ICT innovation based on the experience of BIM implementation in Estonia. The results of the study show that there are six main hindrances to the ICT implementation in construction that are caused by the fundamental structure of Estonian construction industry. The authors argue that by avoiding these six hindrances and minimizing the other hindrances identified when building new ICT solutions for the construction market, the ICT companies (IT start-ups) can achieve a competitive advantage when entering the construction market.
Antud uurimustöö teemal “IKT lahenduste rakendamine Eesti ehitussektoris ning sektoriga seotud potentsiaal idufirmadele” uurib info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) rakendamist Eesti ehitussektoris. Uurimustöö tulemusena tuvastati kuus peamist takistust, mis on tugevalt sõltuvuses ehitussektori struktuurist ja mida IKT ettevõtted (idufirmad) peaksid ehitussektorile IT lahendusi luues vältima. Nende takistuste vältimisel ja teiste tuvastatud takistustega tegelemisel on võimalik autorite hinnangul saavutada edu IKT lahenduste juurutamisel Eesti ehitussektoris

Description

Keywords

magistritööd, infotehnoloogia, kommunikatsioonitehnoloogia, tehnoloogilised uuendused, ehitusturg, idufirmad, Eesti

Citation