Kahekihiliste BaCe0.9Y0.1O3-δ-BaZr0.9Y0.1O3-δ elektrolüütide süntees ja karakteriseerimine

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool