Health in the Baltic Countries 2006

Date

2007

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Description

Keywords

surmapõhjused, haigestumus, haiglad, haiglaravi, tervishoid, tervishoiustatistika, kulud, Läti, Leedu, arstid, kasvajad, tuberkuloos, nakkushaigused, traumad, reproduktiivtervis, demograafilised näitajad, statistika

Citation