Tahkeoksiidkütuseelemendi La0.30Sr0.57Ti0.95Ni0.03O3-δ segajuhtanoodi õhukesekihiliste mudelelektroodide arendamine ning elektrokeemiline karakteriseerimine

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö käigus selgitati välja sobivad parameetrid õhukesekihiliste tahkeoksiidkütuseelemendi (TOKE) mudelelektroodide valmistamiseks. Optimeeriti elektroodi voolukollektori geomeetriat ja segajuhtoksiidi koostist. Arendati välja La0.30Sr0.57Ti0.95Ni0.03O3-δ (LSTN) mudelelektroodide impedantsspektroskoopilisteks mõõtmisteks vajalik kõrge aktiivsusega poorne abielektrood. Lõpptulemusena valmisid kaheelektroodsed mõõterakud LSTN segajuhtoksiidsete mudelelektroodide karakteriseerimiseks in situ NAP-XPS ja EIS spektroelektrokeemilistel mõõtmistel.

Description

Keywords

õhukesekihiline mudel- elektrood, impedantsspektroskoopia, segajuhtanood, TOKE

Citation