ΑΝΑΛΕΚΤΑ ІЕРОΣOΛУМІТІΚΕΣ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓIΑΣ η ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ καί σπανίων ελληνικών συγγραφών περί των κατά την Έώαν όρθοδόςων έκκλησιών καί μάλιστα τής των Παλαιστινών ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΝ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ύπo Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΔΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΩΣ έζτυπούμενα δέ άναλώμααι τοΰ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΔΑΙΣΤΙΝΟΥ ΣΥΔΔΟΓΟΥ. Tομος δεύτερος