LEGO Mindstorms NXT-ga ühilduv LEGO Taastuvenergia komplekt

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli kirjeldada LEGO taastuvenergia komplekti. Selleks koostati eestikeelne materjal, milles on juhendid komplekti iseseivaks kasutamiseks kui koos LEGO Mindstorms NXT komplektiga kasutamiseks. Lisatud on ka erineva raskusastmega ülesanded mõlemat tüüpi kasutusjuhtudeks. Antud materjal on edaspidi Kooliroboti projekti raames õppematerjaliks koolides. Antud lõputöö jaguneb kolmeks osaks. Esimeses osas anti ülevaade erinevatest taastuvatest energiaallikatest ning nende rakendamisest. Pikemalt keskenduti nendele taastuvatele energiaallikatele mis on kasutatavad koos taastuvenergia komplektiga. Peamiseks eesmärgiks oli lugejale konkreetse teema kohta alusteadmised anda ning selgitada mõningaid vajalikke nähtusi. Töö teises osas anti lähem ülevaade taastuvnergia komplektist ja selle kasutamise võimalustest. Lisaks komplekti iseseisvale kasutamisele anti juhised ka selle kasutamiseks koos LEGO Mindstorms NXT komplektiga ja NXT-G programmeerimiskeskkonnaga. Lõputöö kolmanda osa moodustavad erineva raskusastmega ülesanded, millele on välja pakutud ka lahendusideed. Lisaks on programmeerimist sisaldavate ülesannete juurde lisatud ka NXT-G keskkonnas koostatud näidislahendused. Käesoleva lõputöö koostamisel on materjali edaspidise kasutamise lihtsustamiseks lähtutud eelnevalt kindlaks määratud struktuuris. Sama struktuuri on kasutatud ka mitmete teiste LEGO Mindstorms NXT lisaandureid käsitlevate lõputööde koostamisel. Lõputöö kirjutamiseks seatud eesmärgid said täidetud. Lisaks vajalike ning praktiliste õppematerjalide koostamisele sai töö autor ise uusi teadmisi taastuvate energisaallikate ning taastuvenergia kohta. Kõige parem motivatsioon selle bakalaureusetöö kirjutamisel oli teadmine, et töö tulemus leiab reaalset kasutamist Eesti koolides, kus seda hakkavad kasutama õpilaste ning neid õpetatavad õpetajad.
Technology is evolving with incredible speed and the society needs to adapt to the changes, so do schools. To keep learning interesting and to teach children how to cope in this world of technology, schools need to use new methods. One of these methods is using LEGO Mindstorms NXT robotics kit to teach various subjects. The main purpose of this bachelor thesis was to create educational material for the Activity Pack and LEGO Renewable Add-on Set that can be used together with the LEGO Mindstorms NXT robotics kit. The material is designed for introducing and teaching the topic of renewable energy using robotics. All created materials are in Estonian. This thesis will be used at schools, as a way of popularizing green lifestyle, science and robotics among Estonian schoolchildren by teaching them programming and logical thinking skills combined with renewable energy. This thesis consists of three parts. The first part gives the basic background about renewable energy sources and explains how to use them. Mainly focusing on the types of energy sources that can be used with the Renewable Energy Add-on Set. The second part introduces the Renewable Energy Add-on Set and its components. It also gives directions how to use this set with LEGO Mindstorms NXT. The third part of this thesis consists of various exercises for using the knowledge acquired and to make learning more playful and fun. This thesis is part of a series of theses, written during last five years, to create educational materials about LEGO Mindstorms NXT and additional devices for Estonian schools. It is part of the “Koolirobot” project started in 2007.

Description

Keywords

Citation