Tartu ülikooli ajaloo muuseumi hoone restaureerimine