Peamiste atmosfääri järelanalüüsimudelite pikalainelise kiirguse andmete valideerimine Läänemere regioonis

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kliimamuutuste paremaks mõistmiseks ning üldiseks kliima uurimiseks on heaks allikaks erinevate järelanalüüside tulemused. Mudelite lõpp-produktiks on nimelt ajaliselt ja ruumiliselt homogeensed andmeread kogu Maad ümbritseva atmosfääri kohta. Käesolevas töös uuriti nelja atmosfääri järelanalüüsimudeli (NCEP-CFRS, JRA-55, MERRA 2 ja ERA-Interim) atmosfääri pikalainelise kiirguse väärtuste vastavust kolmeteistkümnes Läänemere ümber paiknevas jaamas mõõdetud väärtustest. Võrdlused viidi läbi aastaaegade põhiselt neljal erineval kellaajal (00:00, 06:00, 12:00 ning 18:00). Lisaks viidi läbi ka jääkstandardhälbe analüüs, hindamaks, kas mudelite andmeid on üldse mõttekas kasutada. Selgus, et võrreldes mudelite keskmisi kõrvalekaldeid üle kõikide jaamade, siis JRA-55, MERRA 2 ning ERA-Interim alahindavad terve aasta vältel atmosfääri pikalainelise kiirguse väärtusi. CFSR mudel aga ülehindab, välja arvatud suvel. Kõrvalekalletest hoolimata sobivad kõik mudelid atmosfääri pikalainelise kiirguse uurimiseks Läänemere piirkonnas, kuna enamikel juhtudel on nende jääkstandardhälve on väiksem mõõtmisandmete standardhälbest. Kõige väiksemad olid kõrvalekalded CFSR mudeli puhul ehk see oleks ka kõige sobivam uurimaks atmosfääri pikalainelist kiirgust Läänemere regioonis. Ka ERA-Interim ning JRA-55 mudelite puhul on kõrvalekalded väiksemad ning pea kõikide jaamade puhul jäävad keskmised kõrvalekalded terve aasta vältel vahemikku 0...–20 Wm2.

Description

Keywords

Citation