Sindi linna terviseprofiil ja terviseedendamise tegevuskava 2010 - 2013

Abstract

Description

Keywords

demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, terviseteenused, tervishoid, koolid, immuniseerimine, vaktsineerimine, tervisekäitumine, tervisedendus

Citation