Rahvusvahelise õiguse osakonna põhimäärus, lisa 4, kinnitatud justiitsministri 28. dets. 1995. a. käskkirjaga nr. 84

Date

1995

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher