Üliõpilaste tervisekaebused ja igapäevane käitumine

Date

2013-06-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärk on hinnata kas ja missugused tervisekaebused võivad esineda arstiteaduskonna tudengitel ning anda hinnang erinevate tervisekaebuste esinemisele ja uurida, kas kursuseti esineb tervisekaebusi erinevalt. Veel püütakse hinnata tudengite üldist terviseseisundit ning uurida, kas see on kursuseti erinev. Antakse ka hinnang igapäevasele käitumisele ning uuritakse, kas see on seotud tervisliku seisundiga ja tervisekaebustega. Töö koosneb neljast osast. Esimeses osas antakse ülevaade küsitluste põhjal saadud andmetest. Teises osas uuritakse hinnanguid üldisele terviseseisundile, tervisekaebustele ning igapäevasele käitumisele ning nende seoseid soo ja erialaga. Kolmandas osas leitakse mudel, mis kirjeldaks võimalikult hästi tudengite enda tervisehinnangu ning leitud hinnangute seost. Neljandas osas tehakse faktoranalüüs hindamaks tegureid, mis mõjutavad igapäevast käitumist. Töös kasutatakse sõna „hinnang“, et märkida üldise terviseseisundi, tervisekaebuste ja argipäeva teema alla käivate küsimuste-vastuste summeeritud väärtusi. Töö tegemiseks on kasutatud rakendustarkvara SAS ([1], [2]) ning kontoritarkvarapaketti OpenOffice.

Description

Keywords

Citation