Murelahendajate koostamine Tartu Ülikooli kursuse „Programmeerimine“ jaoks

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kursus „Programmeerimine“ on üks suurima osalejate arvuga aine Tartu Ülikoolis. Seda ainet võtvate üliõpilaste programmeerimisalane taust on väga erinev, mistõttu võiks neid lisaks õppejõududele abistada lisamaterjalid. Selle bakalaureusetöö eesmärk on luua ainekursusele murelahendajaid, mis abistaks üliõpilasi kodutööde lahendamisel. Murelahendajad on vihjete komplektid, mis küsimuse vormis üritavad selgitada välja probleeme ning pakkuda neile lahendusi. Kaheksa nädala kodutööde jaoks koostati 20 murelahendajat. Lisaks küsiti kursusel osalejatelt murelahendajatest saadud abi ja õppeprotsessi mõju kohta ja analüüsiti seost murelahendajate kasutuse ja aine lõpptulemuse vahel. Selgus, et murelahendajad üldiselt aitasid üliõpilasi aine omandamisel, kõige rohkem kasutasid ja said abi just kursusel madalama lõpptulemusega üliõpilased.

Description

Keywords

murelahendaja, pööratud õpe, programmeerimise õpetamine

Citation