LEGO MINDSTORMS NTX robootikakomplektiga ühilduva jõuanduri tutvustus ja ülesanded

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli eestikeelse õppematerjali koostamine tutvustamaks USA firma Vernier poolt toodetud jõuandurit, mida saab kasutada tulevikus koolides õppematerjali koostamisel ning huvitavamaks muutmisel. Kuna antud jõuandur on ühilduv spetsiaalse vaheliidese abil LEGO MINDSTORMS NXT õpikomplektis asuva NXT juhtplokiga, siis sobib antud töö materjal hästi kasutamiseks nii füüsika, robootika tundidesse kui ka robootika ringidesse. Esimene peatükk andis ülevaate jõust ja selle olemusest looduses. Selgitasin lahti jõu leidmise valemi ning mõõtühiku. Kuna anduri kasutamisega tuli töösse palju uusi termineid ja mõisteid, siis selgitasin ka neid. Peatüki lõpuosas andsin ülevaate jõuanduri ehituspõhimõttest. Teises peatükis keskendusin konkreetselt Vernier jõuandurile. Kirjeldasin selle tööpõhimõtet, kasutamise võimalusi, kaasasolevaid komponente ja programmeerimist LEGO MINDSTORMS Education NXT v2.0 keskkonnas. Viimane peatükk sisaldab endas kolme erineva raskusastmega ülesandeid, mida eelnevalt omandatud materjali põhjal lahendada saab. Kolm esimest ülesannet võimaldavad läbi viia lihtsaid, kuid näitlikke ja huvitavaid katseid ning sobivad seetõttu rohkem füüsika- ja ringitundidesse. Neljas ja viies ülesanne sobivad rohkem informaatika tundidesse, kuna neis kasutatakse programmeerimisel ka keerulisemaid loogika elemente.
The main purpose of this bachelor thesis was to describe the dual-range force sensor. This sensor is made by USA company Vernier Software

Description

Keywords

Citation