Arstiteaduse ajaloo loengutest 1937.-1938. a. osavõtjad Tartu ülikooli kohtuarstiteaduse instituudi ruumes koos õppejõud Herbert Normanniga. Grupipilt