Mõõtmistulemuste töötlemine 2001. a. sügissemestril