Liikluskindlustuse riskikoefitsiendi arvutusmeetodi uurimine

Date

2013-06-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Igapäevaelus tuleb meil vastu võtta otsuseid, millega kaasneb teatud risk. Sombuse ilmaga ilma vihmavarjuta kodust lahkudes on suur risk märjaks saada. Veel, kui rääkida juhtimise ajal telefoniga, on suur tõenäosus kaotada valvsus ja risk, et juhtub avarii. Sellise olukorraga peab liikluskindlustusfirma arvestama - mõni klient on riskialdim kui teine. Seega on lahenduseks võetud igale kliendile individuaalse kordaja määramine, mis määratleb tema riski teha kahju. Käesoleva töö eesmärk on hinnata ülaltoodud kordaja ehk riskikoefitsiendi arvutamise valemi õigsust klientide poolt kindlustusfirmale makstavate summade ehk preemiate kaudu. Töö koosneb üldjoontes kolmest etapist: esmalt tutvustatakse kahjukindlustuse baasmõisteid ja üldist teooriat, edasi tehakse analüüs läbi genereeritud andmestikul ja siis kasutatakse kindlustusfirma poolt saadud klientide andmeid. Esimeses peatükis tutvustatakse töö teoreetilist poolt, kus on ära toodud baasmõistete selgitused ja uuritavad probleemid. Teises peatükis on pikemalt juttu simulatsioonimeetodist, selle kasutamisest riskikoefitsiendi arvutamisel ja saadud tulemustest. Kolmandas peatükis on välja toodud reaalsete andmete kirjeldus, töö käik ja tulemused. Autori täiendavaks panuseks on programmikoodide kirjutamine analüüsi läbiviimiseks rakendustarkvara R abil.

Description

Keywords

Citation