Arduinol põhinev jälgimise raamistik objekti asukoha määramiseks

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Paljudel inimestel on kodust lahkudes kaasas isiklikud asjad, nagu näiteks rahakott, koduukse võtmed või mobiiltelefon. Kui vahel mõni neist koju ununeb, siis see tekitab ebameeldivusi. Selle vältimiseks oleks vaja esemetel paremini silma peal hoida. Käesolev bakalaureusetöö pakub välja lahenduse, mis aitab objekte jälgida ja vajadusel nende asukohta kindlaks määrata. Süsteem põhineb Arduino mikrokontrolleril (Jälgija) ja Bluetooth'i tehnoloogial. Jälgitavaks objektiks (Objekt) võib olla näiteks võtmehoidja, milles on Bluetooth'i moodul. Objektiks sobib ka Bluetooth'iga varustatud mobiiltelefon. Jälgija kinnitatakse kasutajale vööle, seejärel ühendab kasutaja jälgitavad objektid üle Bluetooth'i ühenduse Jälgija külge. Kui mõni Objektidest Jälgijast liiga kaugele liigub, siis käivitub alarm. Samas on võimalik Jälgijast saata signaal Objektile ja helina järgi üles leida näiteks diivani padja alla ununenud mobiiltelefon. Lahendusena valmisid prototüübid Jälgijast ja Objektist. Jälgijana kasutati Arduino BT (Bluetooth) mikrokontrollerit ning Objektina Android operatsioonisüsteemil põhinevat nutitelefoni. Töös antakse ülevaade kasutatud tehnoloogiatest. Seejärel kirjeldatakse erinevaid objekti asukoha määramise ja jälgimise tehnoloogiaid ning tuuakse välja nende eelised ja puudused. Töös vaadeldakse ka valminud lahenduse nii riistvaralist kui ka tarkvaralist arhitektuuri. Valminud prototüüpidega tehtud eksperimendid näitasid, et Bluetooth'i signaalitugevust on võimalik kasutada seadme kauguse hindamiseks. Elektrienergia tarbimise katses veenduti, et Jälgija prototüüp on võimeline ka tavaliste Alkaline patareidega edukalt töötama.
-

Description

Keywords

Citation