Muusikatunnid eraõpilastega

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli anda ülevaade muusikaõpetuse lähtekohtadest ja diplomitundide kontseptsioonist. Lõputöö kirjaliku osa esimeses peatükis kirjeldab ja analüüsib autor oma õpikogemusi. Järgmistes osades kirjutab muusikaõpetuse lähtekohtadest, õpetusmeetoditest ja didaktilistest võtetest ning tutvustab oma muusikatundides kasutatavat imiteerimismeetodit. Seejärel kirjutab lähemalt eratundide erinevatest osadest - laulmisest, kehapillimängust, muusikalisest liikumisest ja pillimängust. Viiendas peatüki moodustavad koostatud tunnikonspektid, mis olid aluseseks praktilise lõputöö läbiviimsel. Kõige viimaseks on lisatud eratundide refleksioon.

Description

Keywords

üliõpilastööd, muusikaõpetus, õppemeetodid

Citation