Tartu. Tartu Veterinaariainstituudi peahoone Vene tn.