Õpiprogramm „Suurte arvude seadus“

Date

2013-06-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on koostada õpiprogramm, mis võimaldaks kasutajal uurida, kuidas avaldub suurte arvude seadus erinevate jaotuste korral. Programmi õpetlikkuse eesmärgil on kaasatud lisaks enamtuntud jaotustele ka mõned suurte arvude seadusega vastuolus olevad jaotused. Näiteks selgub, mis juhtub aritmeetiliste keskmiste jadadega raske sabaga jaotuse korral või kui jaotusel keskväärtus puudub üldse. Samuti saab näha, millist mõju omab suurte arvude seaduse avaldumisel suur üksikväärtus jaotuse sabas. Töö lõpptulemuseks on interaktiivne Java rakendus, mis tutvustab kasutajale suurte arvude seaduse teoreetilist poolt ning annab võimaluse testida selle seaduse kehtimist praktikas. Õppeprogramm on mõeldud täies mahus iseseisvalt läbimiseks ning sisaldab teadmiste paremaks kinnistumiseks lühikest kontrolltesti. Antud töö juurde kuulub ka CD, mis sisaldab järgnevaid komponente: 1) lähtekoodid, 2) käivitatav programm, 3) töö kirjalik osa. Programm on koostatud kasutades Java Development Kit 1.7.0 arenduskeskkonda ning Java teeki JFreeChart. Jaotust kirjeldavad graafikud on loodud statistikapaketis R ning programmis esinevad matemaatilised valemid on koostatud kasutades tarkvara LaTeX.

Description

Keywords

Citation