Bij-Affskedh, som Kongl. May. til Swerige, wår allernådigste Drottning och Fröken, nådigst hafwer låtit gifwa den menige Allmogen på theras inlefrerade Klage puncter uppå Rijksdagen som hölts i Stockholm anno M.DC.XXXXIV

Date

1644

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Henrich Keyser