Keyserling, Alexander von. Rindportree. Pea käele toetumas, vanemas eas