Tartu ülikooli anatoomia instituudi ringauditoorium vana anatoomikumi rotundis u. 1925. a.