Võimalused Eesti tervisesüsteemi rahalise jätkusuutlikkuse tagamiseks: üks aasta hiljem

Abstract

Description

Keywords

tervisepoliitika, finantseerimine, tervishoid, tervishoiukorraldus

Citation