Eesti jaoskonnaarstide täienduskursus Tartu ülikooli arstiteaduskonnas 1926. a. Grupipilt