Ebaseaduslikud ehitised ranna- ja kalda ehituskeeluvööndis ning nende lammutamise võimalused Eesti õiguskorras

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool