E-kursuse "Programmeerimise alused" logifailide analüüs

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Programmeerimise õpetamisel saab õppejõud tavaliselt õppijate arengust ülevaate valmis prog-rammide põhjal. Seega puudub neil sageli informatsioon õppijate lahendusprotsessi kohta. Seda eelkõige e-kursustel, kus õpilased lahendavad oma ülesandeid ilma kohalkäimiseta. La-hendusprotsessi uurimine võimaldab õppejõududel saada paremat informatsiooni õppijate kohta ja seega anda neile paremat tagasisidet. Samuti on see abiks ka õppematerjalide ja üle-sannete parandamisel.\n\rÜheks lahendusprotsessi uurimise mooduseks on Thonny kasutajate logifailide uurimine. An-tud bakalaureusetöö käigus uuritakse Thonny logifailide sisu ning luuakse programm, mis koostab iga logifaili kohta kokkuvõtte.
Lectors often lack information on students’ methods of programming. It is even more rele-vant on e-courses, where students solve their exercises without attending a lecture. Therefore lecturers would need a way to help them understand students’ exercise solving.\n\rOne of these ways is to explore logfiles of Thonny’s users. This Bachelor’s thesis focuses on analysing Thonny’s log files content and making a program, which compiles a synopsis of each log file.

Description

Keywords

Citation