Eesti tervishoiukõrgkoolide õppejõudude hinnang oma tööheaolule ja ametialasele pädevusele ning nende hinnangute vahelised seosed ̶ läbilõikeuuring

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool