Den Nieuwen Herbarius, dat is, dboeck van den cruyden, int welcke met groote neersticheyt bescreuen is niet alleen die gantse historie, dat is, die namen, tfaetsoen, natuere, cracht ende operatie van meesten deel de cruyden die hier ende in ander landen wassende sijn, midtsgaders der plecken oftstede, ende den tijt waer ende wanneer sij wassen, maer oock alle de wortelen, stelen, bladeren, bloemen, saet, vruchten, ende in summa dat gantse wesen ende gelegenheyt vanden seluen, is hierinne so con stelijcken ende natuerlijcken na dleuen gefigureert ende geconterfeyt, dat desghelijcs voormaels noyt ghesienen heeft geweest, noch oyt inde printe ghecomen en is : Me drij Tafelen oft Registers, waeraf die twee eerste inhouden den naem van alle cruyden, also die in Duytsch, Latijn en[n] Griex, ende oock inder Apoteken ghenoempt worden. Inde derde Tafele vindtmen terstont menigerhande medicijnen ende raet tot alle sieckten ende gebreken die den menschen, ende oock eens deels den beesten toecomen mueghen, midtsgaders seker andere fraey stucken, die tot huyshoudinge seer wel dienen ende profijtelick sijn

Date

1543

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Basel : bij Michiel Jsingrin

Abstract

Description

Keywords

paleotüübid, Fuchs, Leonhart, 1501-1566, portreteeritav, botaanika, taimestik, taimed, ravimtaimed, loodusravi, meditsiin, puulõige, 16. saj, käsiraamatud

Citation

Collections