Praktikumimaterjal: silumine

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua praktikumimaterjalid silumise kohta Tartu Ülikooli kursuse “Tarkvara testimine” (MTAT.03.159) jaoks. Töös kirjeldatakse peamisi põhjuseid silumise praktikumi loomiseks ning töö käigus loodud praktikumimaterjale ja ülesandeid. Loodud materjale rakendati 2018.a. kevadsemestril. Töös antakse ülevaade ja analüüs saadud tagasisidest ning selgitatakse tehtud täiendusi.
The goal of this thesis is to create lab materials about debugging for the course “Software Testing” (MTAT.03.159) at the University of Tartu. The thesis gives an overview of the motivation for this lab, and the created lab materials and tasks. The lab materials were ap-plied in the 2018 spring semester. Received feedback is reported and analysed and an overview of implemented improvements is given.

Description

Keywords

Citation