Imikute motoorse arengu hindamisvahendi Structured Observation of Motor Performance (SOMP-I) tõlkimine eesti keelde ning eestikeelse versiooni hindajate vaheliste ja hindajasiseste reliaablusnäitajate analüüs ajaliselt sündinud tervetel imikutel - Piloot-uuring

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu: Tartu Ülikool