Refugee journey of Estonian women in K. Linda Kivi's "If home is a place" and Crissa Constantine's "Banished from the homeland"

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Täpsem teadmine eestlaste põgenikuteekonnast on oluline, et mõista nende kohanemist, identiteedi kujunemist ja saatust Kanadas, sest neid mõjutavad muuhulgas ka teekonnal läbielatud kogemused. Antud magistritöö käsitleb võrdlevalt kahe teose – K.Linda Kivi “If Home Is A Place” ja Crissa Constantine’i “Banished from the Homeland” naistegelaste põgenemisteekondi. Töö eesmärk on uurida, kuidas põgenikuteekonna ja kodukaotuse trauma avaldub naiste hilisematel eluetappidel Kanadas. Enesemääratlus ja kultuuriline identiteet on ühel või teisel viisil, otseselt või kaudselt mõjutatud põgenemisteekonnal läbielatust. Seepärast määratletakse ning analüüsitakse töös vastavaid võtmeaspekte. Analüüsitavate teoste tegelaste jaoks algas põgenemisteekond juba lahkumisvajaduse tekkega ning jätkus seejärel kodulävelt, mitte alles Eestist lahkumisega. Antud magistritöö arutleb ka põgenemisteekonna lõpu määratlemise võimalikkuse üle ja arutleb, kas teekonna füüsiline pikkus ajas on võrdne vaimse teekonna kestvusega.

Description

Keywords

eesti, kanada, pagulased, kultuuritrauma, kultuuriline identiteet, kodumaa, kirjanduskriitika

Citation