Psüühilise erivajadusega inimeste osalus oma eestkostes - maakohtu kohtunike, kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate ja erihoolekande asutuse töötajate tõlgendustes

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool