Kuressaare tervise ja säästva arengu strateegia 2002-2010

Abstract

Description

Keywords

tervisepoliitika, keskkond, keskkonnatervis, linnad, suremus, reproduktiivtervis, sündimus, tervishoid, terviseteenused, arstiabi, koolid, lapsed, õpilased, vaktsineerimine, tervisekäitumine, toitumine, füüsiline aktiivsus, narkootikumid, HIV, AIDS, sotsiaalmajanduslikud näitajad, õhu kvaliteet, vesi, haiglad

Citation