Andmetöötluse mooduli pandas õppematerjalide koostamine programmeerimise kursustele

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö raames koostati andmetöötluse õppematerjalid Pythoni mooduli (ingl k library) pandase kohta kahele programmeerimise kursusele. Esimene neist oli magistriõppekava „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele” üliõpilastele mõeldud kursus „Programmeerimine” ning teise näol oli tegemist kõigile kättesaadava MOOCina (ingl k massive open online course) läbiviidava e-kursusega „Programmeerimise alused II”. Materjalide sobivust analüüsiti õppijate lahenduste, tulemuste ja nende poolt antud tagasiside põhjal. Antud bakalaureusetöös keskendutakse õppematerjalide valmimise protsessi kirjeldamisele ja andmetöötluse peatüki tagasisidele, mida saab hiljem kasutadaolemasoleva töö täiustamiseks.
The goal of this thesis is to create study materials about data analysis with Python module pandas for two different programming courses. First of the courses is for master’s students from curriculum “Conversion Master in IT” and the second one is e-course “Introduction to programming II” in MOOC that is available for everyone. Suitability of materials was analysed according to the solutions, results and feedback of the students from both courses. This thesis is focused on the process of creation of the study materials and feedback which will help to improve already implemented work.

Description

Keywords

Citation