Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna II kursuse üliõpilased marksismi-leninismi aluste loengus 1946. a.