Koemets, Enn. Tartu ülikooli aulas kõnetoolis kandidaadiväitekirja kaitsmas