Lause- ja predikaatarvutuse valemite teisendamise õpiprogrammi täiendamine

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Teema lühikirjeldus Lausearvutuse ja predikaatarvutuse valemite teisendamise õpiprogrammi programmeeris 2003. aastal Vahur Vaiksoo oma bakalaureusetöö raames. Seda programmi kasutatakse Tartu Ülikoolis üliõpilastele lausearvutuse ja predikaatarvutuse valemite teisendamise õpetamisel ja nende teadmiste kontrollimisel. Selleks, et programmi kasutajatel oleks lihtsam valemite teisendamist õppida, võiks programm võimaldada nõu küsimist järgmise sammu tegemiseks vastavalt lahendatavale ülesandetüübile. Seda funktsionaalsust peab olema võimalik välja lülitada vastavalt kasutusviisile (harjutamine, kontrolltöö). Programm salvestab praegu lahendused ainult valemite jadana. Lahenduste loetavuse parandamiseks ja võimalikuks automaatseks analüüsiks oleks vaja salvestada ka üliõpilase poolt teisendamiseks valitud valemi osa ja reeglipõhise lahendusrežiimi puhul kasutatud teisendusreegel. Hetkel on programm programmeeritud selliselt, et kõik tekstid, mida programmi kasutaja näeb, on ühes (eesti) keeles. Programmi laiemaks kasutamiseks oleks vaja võimalust keeli lisada ja valida. Eeldatavad tulemused •Programmile lisatakse automaatlahendaja ja võimalus saada nõuannet järgmise sammu tegemiseks. •Igal sammul salvestatakse ka teisendamiseks valitud valemi osa ja teisendusreegel •Programmi koodi on muudetud selliseks, et oleks võimalik sellele tõlkefaile kirjutada. Programmisiseselt saab valida, millist keelt programm kasutab. •On koostatud juhendid programmi tõlkijatele tõlkefailide loomiseks.
Thesis description In 2003 Vahur Vaiksoo created the program for algebraic manipulation of propositional logic and predicate calculus for his thesis. It is currently being used in the University of Tartu for teaching propositional and predicate calculus. In addition it is being used to test the acquired knowledge of the students. To make it easier to learn the transformation of formulas, some additions have to be made for the program. One of the additions is an automatic solver that would also give hints to the user for making the next step towards solving the task. Since the program is also used in tests, this functionality must be switched off for individual tasks when needed. The program is currently saving logs as a list of successfully transformed formulas. To make it easier to analyse the student's solutions, it is needed to save additional information about every transformation step. For instance, the subformulas that were selected and what kind of rule was used in the rule-based task. All of the texts that are shown to the user are hardcoded in Estonian language. To make the program more widely usable, it is needed to add functionality to allow changing the program's language. Expected results •An automatic solver is added to the program. It will give hints to the user about the next transofrmation step when he/she asks for it. •On every transformation step the selected subformula and used rule are saved into the log. •The functionality to write language files are added to the program. The user can select a language file to change the program's language. •The instructions file for creating the language files is written for possible translators of the program.

Description

Keywords

Citation