DeepMOOC platvormile tagarakenduse arendamine

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Tartu Ülikoolis arendatakse uut veebiplatvormi nimega DeepMOOC, mis avardaks programmeerimisainetes tudengite teadmiste kontrollimise viise. Rakenduse rõhk on programmeerimisülesannete automaatkontrollide süsteemil, kuid läbi pistikprogrammide süsteemi hakkab rakendus toetama ka teistsugused ülesandeliike. Käesolev bakalaureusetöö keskendus DeepMOOC platvormi tagarakenduse üles ehitamisele, sealhulgas rakenduse tööks vajalike tehnoloogiate valikule ja andmebaasiskeemi loomisele. Lisaks loodi rakenduse autentimis- ja volitamissüsteem, mitmed tagarakenduse teenused eesrakendusega suhtlemiseks ning integratsioon andmebaasiga. Antud töö raames valmis DeepMOOCi tagarakenduse teine versioon. Töös selgitatakse uue tagarakenduse loomise põhjuseid ning tuuakse paralleele esimese versiooniga.

Description

Keywords

tarkvaraarendus, tarkvaratehnika, programmeerimisõpe

Citation