Vaprad hobused

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Loovpraktilise lõputöö kirjalikus osas annab autor ülevaate õpingutest TÜ VKAs, sellele eelnenud perioodist, diplomikontserti kontseptsioonist, repertuaarist, prooviperioodist ja kaasategevatest muusikutest. Õpingute perioodis annab ülevaate kolmest olulisest etapist muusikaga kokkupuutumisel. Diplomikontserti kontseptsioonis selgitab, kuidas looming on sündinud ja millest on saanud inspiratsiooni. Repertuaari osas selgitab lahti kontserdil mängitavate palade sisu ning analüüsib esitusele tulevate lugude vormilist struktuuri. Prooviperioodi peatükis annab autor ülevaate proovides toimunust ja iseloomustab lühidalt muusikuid, kes autoriga koos laval on.

Description

Keywords

üliõpilastööd, korraldamine, kontserdid, musitseerimine

Citation