Konstantin Ramuli doktoriväitekirja kaitsmine Tartu ülikooli aulas