Kriminaalhooldusaluste retsidiivsus ja retsidiivsuse riskitegurid, Rapla maakonna näitel

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool