Laenutaja Helene Kulpa jt. Tartu ülikooli raamatukogu laenutusruumis 1940. a. mais