Viktor Masing, Ülo Mander jt. pidulikul üritusel Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumis