Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus: tervisetehnoloogia hindamise raport TTH11

Abstract

Description

Keywords

vähk, kolorektaalvähk, sõeluuringud, tervisetehnoloogiate hindamine

Citation

Männik A, Suuroja T, Juus E, Võrno T, Uusküla A, Reile R, Orav K, Kiivet R-A. Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus. Tartu: Tartu Ülikooli tervishoiu instituut; 2014.