Arstiteaduse ajaloo loengutest 1934.-1935. a. osavõtjad Tartu ülikooli kohtuarstiteaduse instituudi ruumes koos õppejõud Herbert Normanniga. Grupipilt