Tuberkuloosi Vastu Võitlemise Sihtasutise nõukogu koosolek farmatseutiliste instituutide hoones 2. juunil 1940. a. Grupipilt