A comparative study of the knowledge of the internet language among Russian- and Estonian-speaking secondary-school students

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö eesmärk oli uurida ingliskeelse internetikeele oskust Eesti õpilaste seas ning võrrelda vene ning eesti keelt kõnelevate kümnenda klassi õpilaste internetikeele oskust. Magistritöö koosneb kolmest peatükist. Sissejuhatav teoreetiline osa käsitleb internetikeelt kui hiljuti väljakujunenud keelekuju, selle erinevaid valdkondi (need tuleks loetleda hea mõte!) ning iseloomulikke jooni. Teine peatükk annab ülevaate õpikutest, mis käsitlevad internetikeelt. Kokku vaadeldi 12 õpikut, nende hulgast ainult neli õpikut käsitlesid internetikeele teemat. Magistritöö kolmas peatükk on uurimuslik. Töö hüpoteesiks oli, et internetikeelt oskavad eesti keelt kõnelevad õpilased kasutada paremini kui vene keelt kõnelevad õpilased. Väidetavalt suudavad eesti keelt kõnelevad õpilased omandada inglise keelt paremini kui venekeelsed õpilased. Seega eeldab autor, et nad on aktiivsemad vastava keele rakendamises ka veebi vahendusel. Kokku vastas küsimustikule 111 õpilast. Nende seas oli 55 vene ning 56 eesti keelt kõnelevat õpilast. Küsimustiku esimene osa uuris, kui palju aega päevas veedavad õpilased suhtlemiseks internetis, mis sotsiaalvõrke nad kasutavad ning kas neil on inglise keelt kõnelevaid sõpru internetikeskkonnas. Selgus, et eesti keelt kõnelevad õpilased olid aktiivsemad inglise keeles suhtlejad internetis. Kõigil neil oli konto Facebookis. Samas aga ainult üle 60% vene keelt kõnelevatest õpilastest olid Facebooki kasutajad, kuna nende seas levib populaarne venekeelne interneti suhtlusvõrgustik VKontakte.

Description

Keywords

inglise keel, keeleoskus, internetikeel, venekeelsed, eestikeelsed, õpilased

Citation