MOOCi "Programmeerimise alused" ülesannete lahenduste analüüs

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Töös analüüsiti vaba juurdepääsuga e-kursuse „Programmeerimise alused” ülesannete lahendusi. Antud uurimus on koostatud, et näha, milliseid vigu osalejad teevad ja kuidas ülesandeid lahendavad, kuna esitatud ülesannete lahendusi hinnatakse automaakontrolli abil ning puudub ülevaade nii vigadest kui ka lahendustest. Töö eesmärgiks oli välja selgitada tingimuslause ja tsükli teemade keerulisemate ülesannete vead ja erinevad lahendused ning selle põhjal anda soovitusi materjalide täiendamiseks. Töös leiti vastused järgmistele uurimisküsimustele: milliseid lahendusi esines analüüsitud ülesannete lahenduste hulgas, milliseid vigu tehti analüüsitud ülesannete lahendamisel ning milliseid vigu esines analüüsitud lahendustes kõige rohkem.
This paper describes the analysis of massive open online course “Introduction to programming” exercises solutions. As all the solutions are assessed automatically then the course supervisors are not aware of the solutions and mistakes made by the course participants. The purpose of this thesis was to figure out the mistakes and possible solutions of conditional statements and loop exercises and give helpful feedback of common problems for the supervisors to make adjustments as needed for the future courses. As a result of this analysis the following research questions were answered: which kind of solutions appeared amongst the solutions, which mistakes were made during problem solving and which mistakes were most common.

Description

Keywords

Citation